Blog

low cost SLS

Enkele adressen met info over zelfbouw lowcost SLS printers. Kan bruikbaar zijn als iemand zelf een SLS wil proberen maken.

http://www.andreasbastian.com/opensls/
http://www.muve3d.net/press/supportsources/muve-1-documentation/
http://pwdr.github.io/documentation.html
http://3dprintingindustry.com/2014/08/20/low-cost-sls-race-sharebots-revelation/
http://sintratec.com/
http://www.norgesystems.com/

<< Go back to the previous page

Published on  August 17th, 2017